Biatorbágyi Nagycsaládosok Csoportja Biatorbágyi szervezetünk 1992-től a Nagycsaládosok Országos Egyesületének helyi csoportjaként működött..

A jövő generációjáért érzett felelősség tudatában alakultunk 1995. november 21-én önálló jogi személyiséggel rendelkező társasággá, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagegyesületeként. 2015-ben a Biatorbágyi Nagycsaládosok Egyesülete elnök- és elnökségi tagjelölt hiányában megszűnt. 20 év sok idő, és az alapítás óta nagyon megváltozott a jogi és felelősségi kötelezettsége az egyesületi vezetőknek, illetve az ezzel járó bürokratikus terhek is aránytalanul megnőttek! Ebben a formában megfelelő számú elkötelezett, új, felelős, hozzáértő önkéntes vezető nélkül nem is lett volna lehetőség tovább folytatni. Érthető az is, hogy pont a nagycsaládosoknak van a legkevesebb idejük erre.

Köszönet illet minden alapítót, vezetőt és különböző tisztséget betöltő személyt, illetve mindazokat és családtagjaikat is, akik ebben a több száz család életét segítő és megkönnyebbítő munkában részt vettek!

A BNE volt vezetősége úgy döntött, hogy nem szeretné, ha az eddigi munka és az annak gyümölcseként kialakult értékek semmibe vesznének, ezért visszanyúlt a gyökerekhez és újra létrehozta a Biatorbágyi Nagycsaládosok Csoportját (továbbá: BNCS), mely a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) Biatorbágyi csoportjaként fog működni! Egyben megalakult a BNCS első alcsoportja is, melyet a csoportalapító családjai alkotnak.

A csatlakozási feltételekről lejjebb olvashattok. A NOE égisze alatt megszűnt minden olyan kötelezettségünk, ami felesleges terheket rótt ránk és így marad arra elég erőnk és időnk, hogy azokkal a dolgokkal foglalkozzunk, amik a családokat érintik. Lehetőségünk van továbbra is ápolni a NOE alapszabályában megfogalmazott értékeket: a közösségépítést, az önsegélyezést és az érdekvédelmet. Ezeken belül igyekszünk a jövőben is minden olyan jogi változásról értesíteni a családokat, ami az életüket érinti, mint pl. most a CSOK. A helyi üzletekkel tárgyalásokat folytatunk a kedvezmények fenntartásáról. Igyekszünk továbbra is biztosítani kedvezményes vásárlásokat (pl. gyümölcs, tanszer, stb.) Támogatásáról biztosított bennünket az Önkormányzat és a Faluház is, így megmaradnak az alap programjaink, mint a Húsvéti Kézműves , az Adventi Készülődés, a Játék és Ruhabörzék stb. A Balatoni Önkormányzati üdülésre is lehetőséget kapunk.

Új programlehetőséget is indítunk „Kultúrkör” elnevezéssel. Ennek keretében havi rendszerességgel próbálunk színház, hangverseny, kiállítás stb. programokat szervezni mindenki számára elérhető áron, lehetőség szerint akár ingyen is. Akit érdekel, majd jelentkezhet a kultura@bianagycsalad.hu listára. A közösségépítésre is igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni, de ezért viszont nektek is tennetek kell! Ennek megfelelően a BNCS-hez csatlakozni csak alcsoportoknak lehet, melyeket érvényes NOE tagsággal rendelkező családok alkotnak! Egy alcsoport minimum 5 és legfeljebb 12 családból állhat! Az alcsoport bármilyen összefüggésben szerveződhet, pl. területi, baráti, felekezeti, vagy intézményi (Iskola, Óvoda, Bölcsőde) szinten is. Az Alcsoportot az azt alkotó családok által megválasztott vezető tudja beléptetni és képviselni a BNCS-ben! Az alcsoport vezetője tartja a kapcsolatot a családjaival, osztja ki az adományokat, és képviseli őket, amikor arra szükség van. Az alcsoportok önmagukban függetlenek, szervezhetnek maguknak kirándulásokat és bármilyen programot saját elképzelésük szerint. Évente több alkalommal lehetőség lesz az alcsoportoknak egymással találkozni, a kézműves foglakozásokon kívül is, pl. Városünnepen, ha elegen leszünk, vagy az Angyalfia vásáron, ill. a NOE Őszi családi napján. Az Alcsoportvezetők havi, kéthavi rendszerességgel egyeztetnek a BNCS Vezetőivel.